MIJN CLEAN ENERGY

Klantsleutel: verbetering van privacy en dataveiligheid

Hoogezand, 24-04-2018

Per 23 maart geldt er nieuwe wet- en regelgeving omtrent dataveiligheid op de energiemarkt. Dit heeft te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. Deze nieuwe wet en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat persoonsgegevens nu beter beschermd zijn.

Met toestemming van de bewoner kan een energieleverancier aansluit- en verbruiksgegevens van zijn leveringsadres opvragen. Voorheen kon een leverancier zelf aangeven deze toestemming te hebben verkregen. Hierdoor was er weinig controle of er daadwerkelijk toestemming was gegeven. Daarom hebben alle klanten tegenwoordig eigen persoonlijke klantsleutels. Deze klantsleutels bestaan uit de maand en dag van de geboortedatum en/of de laatste 3 cijfers van de IBAN. Met deze nieuwe klantsleutels heeft u nu zelf in de hand wie uw aansluit- en verbruiksgegevens kan opvragen!

Als u zich aanmeldt of een aanbod wil van Clean Energy dan vragen wij u ook één of beide klantsleutels aan ons door te geven. Hiermee kunnen wij u een kostenoverzicht van uw energierekening per maand/jaar tonen op basis van uw werkelijke verbruiksgegevens en netwerkkosten.