MIJN CLEAN ENERGY


De Kracht van Bomen


Samen met stichting Trees for All werkt Clean Energy samen om bomen te planten in zowel Nederland als de Filipijnen met het 1-2 Tree project. De bomen zuiveren de lucht, ze nemen het broeikasgas CO2 op en geven er zuurstof voor terug. Bossen zijn de belangrijkste bron die CO2-uitstoot verantwoord kunnen vastleggen en zijn een belangrijke bron voor biodiversiteit, recreatie en voedsel voor mens en dier. In haar projecten in het buitenland werkt Trees for All samen met de lokale bevolking. Dit verbetert hun inkomenspositie, levensomstandigheden en helpt mee ook daar een groene en vruchtbare wereld te behouden. De door Trees for All geplante bossen worden duurzaam beheerd. Nu en in de toekomst. Trees for All maakt afspraken voor het beheer en blijft 50 jaar bij het project betrokken. Wilt u ook meedoen aan het 1-2 project? Kijk dan eens hier.

Plant een boom

Rijden op waterstof


Zelf geven we graag het goede voorbeeld door een grote bron van CO2– uitstoot aan te pakken: de auto. De auto’s in ons wagenpark zijn omgebouwd om te rijden op waterstof.  Deze techniek stelt ons in staat om zonder enige uitstoot, behalve water, klanten te bezoeken. Zo dragen wij bij aan een schonere leefomgeving en stimuleren wij anderen om dit voorbeeld te volgen. Het rijden op waterstof is mogelijk gemaakt door Holthausen Clean Technology, onderdeel van de Holthausen Groep. Wilt u ook rijden op waterstof? Kijk hier wat mogelijk is.

Waterstof centrum