Skip to main content
Bedenktijd
 
 

Bedenktijd voor particulieren

Wanneer je de overeenkomst wilt annuleren

Als consument heb je recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief.

Als consument heeft u recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van uw bevestigingsbrief.

Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd, moet u ons,

Clean Energy B.V.
Stavangerweg 16
9723 JC Groningen

Tel. 085-0645990
E-mailadres: service@cleanenergy.nl

(bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het “modelformulier voor ontbinding/herroeping”, maar bent hiertoe niet verplicht. Om van de bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om uw mededeling betreffende uw annulering te verzenden voordat de bedenktermijn eindigt.

Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn

Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst te annuleren nadat de levering is begonnen bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op voorwaarde dat u:

  • uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te beginnen; en
  • bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik te maken van uw recht op bedenktijd.